Klupa 1000cm

Projekat je nastao u okviru istraživanja o uticaju arhitektonskih instalacija kao mikrourbanističkih intervencija na javni prostor i njegovo oživljavanje kroz stvaranje repernih tačaka kao mesta socijalizacije. U pitanju je eksperimentalna prostorna instalacija/urbani mobilijar, prevashodno namenjena otvorenim javnim prostorima kao utilitarni objekat, ali i kao specifičan prostorni pečat, koji vizuelno dominira prostorom i poziva na okupljanje. Forma objekta je postignuta kompjuterskim parametarskim modelovanjem, a zatim prevedena u fizički oblik. Struktura dužine 10m je napravljena od drvenih letvica.

The project was developed as part of research on the impact of architectural installations, such as micro-urban interventions in the public space and public space revival by creating benchmarks as points of socialization. It is an experimental spatial installation / street furniture primarily intended for open public spaces as a utilitarian object, but also as a specific spatial benchmark that visually dominates the space and calls for gathering. Form of the object is achieved by parametric computer modeling which is then translated into a physical form. Length of the structure is 10m, made out of wooden slats.

POVEZANI PROJEKTI / RELATED PROJECTS