Panuša

Kafe palačinkarnica Panuša nalazi se u Novom Sadu i predstavlja pravi raj za ljubitelje palačinki. Jelovnik je u potpunosti zasnovan na palačinkama i njihovim različitim kombinacijama. Time dajući jaku kreativnu notu, koju je trebalo preneti i na dizajn enterijera. Stoga je osnovni cilj bio stvoriti prostor koji će biti udoban i prijatan za boravak. Ujedno i prepoznatljiv, sa izraženim vizuelnim identitetom. U cilju stvaranja autentičnog i prepoznatljivog prostora primenjene su tehnike parametarskog modelovanja i digitalne fabrikacije. Organska forma spuštenog plafona dobijena je primenom CNC tehnologije. U materijalizaciji ove strukture korišćene su drvene ploče sa izraženom teksturom drveta, dajući prostoru taktilne kvalitete i toplinu.

Café-crêperie Panuša is located in Novi Sad and is a true paradise for crêpe lovers. The menu is completely based on the crêpes and their various combinations, giving a strong creative note, which should have been transferred to the interior design. Therefore, the main goal was to create a space that is comfortable and pleasant to stay. At the same time recognizable, with strong and clear identity. In order to create authentic and recognizable space, parametric modeling and digital fabrication techniques have been applied. So the organic form of the suspended ceiling was obtained with the use of CNC technology. In the materialization of these structures, wooden panels with accentuated wood texture were used, giving the space warmth and tactile qualities.

POVEZANI PROJEKTI / RELATED PROJECTS