m2c office

Instalacija na zidu kancelarije M2C predstavlja strukturu sastavljenu od dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih elemenata (polica), koji čine “ćelijsku” strukturu, zasnovanu na Voronojevom dijagramu, obrascu koji se pojavljuje u prirodi u različitim oblicima. Ovakva geometrija je primenjena jer simboliše prirodni rast i razvoj, ali i kreativnost, stvaranje i dinamičnost, u skladu sa filozofijom agencije M2Communications.

Installation on the wall of the  M2C office is a structure composed of two- and three-dimensional elements (shelf), making a “cell” structure based on Voronoi diagram, a pattern that can be seen in nature in different forms. This geometry is applied as it symbolizes natural growth and development, but also creativity and dynamism, in accordance with the philosophy of M2Communications.

POVEZANI PROJEKTI / RELATED PROJECTS