Pinoles

Projekat štanda i izložbene postavke na sajamu nameštaja 2018. godine za potrebe “Pinoles-a”. Organska geometrija mobilijara je dobijena korišćenjem parametrijskog modelovanja i digitalne fabrikacije. Za to je zaslužan Centar za digitalni dizajn, a realizovana je u radionici Modelart arhitekata. Mobilijar je napravljen od drvenog špera koji je jedan od primarnih proizvoda kompanije, koja je ovim putem predstavila jedan od kreativnijih načina korišćenja pločastih materijala.  Prostor takođe sadrži pult koji je dizajniran pomenutim načinom.

Project of booth and exhibition at the Furniture Fair 2018 for the “Pinoles.” Organic geometry of furniture was obtained using parametric modeling and digital fabrication, which is designed by the Center for Digital Design and was realized in the workshops of Modelart Architects. Furniture is made of wooden plywood plates, which is one of the primary products of the company, which is hereby presented in one of the more creative ways of using the plate material. The booth also contains an info desk that is also designed with the same method.