Stiga office

Osnovni projektantski izazov u dizajniranju ovog prostora (Stiga office) jeste prenamena iz jedne funkcije u drugu. Prvobitno projektovan kao krojačka radionica, prostor je, po dolasku novih investitora, pretrpeo funkcionalne promene i pretvoren u kancelarijski prostor. Posebna pažnja pri uređenju enterijera posvećena je zadržavanju postojećih vrednosti, kao što je prirodna osvetljenost. Takođe, zadržana je celovitost glavne prostorije, uz dodavanje staklene pregrade, koja čini fizičku i akustičku barijeru, a pritom ne narušava prostornu kontinualnost.

The main challenge in designing this space (Stiga office) was re-appropriation of one function into another. Originally designed as a tailor’s workshop, the space underwent functional changes after the arrival of new investors, and was converted into an office. Special attention in designing the interior is dedicated to keeping and maintaining the existing values, such as natural lighting. Also, the integrity of the main room was has been retained, with the addition of glass partitions, which makes the physical and acoustic barrier, without distortion of spatial continuity.

POVEZANI PROJEKTI / RELATED PROJECTS