Vizuelne komunikacije – Paviljoni

Bilo je zadovoljstvo biti deo jedinstvenog projekta i stvaranja vizuelnih komunikacija na nivou grada Novog Sada u sklopu organizacije “Novi Sad Evropska prestonica kulture 2022” čime smo jako ponosni.

Paviljoni, koji su izgrađeni na dve lokacije u Novom Sadu, samo su deo bogatog urbanog mobilijara u čitavom gradu. Simbolizuju centralno mesto susreta, učionice na otvorenom ili mesta na kojima posetioci mogu da se opuste i uživaju u pejzažu prirode. Kreiraju novu teksturu okruženja kroz poštovanje životne sredine.

Pod organizacijom EPK, za realizaciju projekta je zadužena bila Gradska uprava za gradjevinsko zemljište i investicije, dok je investitor projekta bio Grad Novi Sad.
Izvođači radova na projektu jesu Totem tim doo i Balkanija doo.

It was a pleasure to be part of a unique project and the creation of visual communications at the level of the city of Novi Sad within the organization “Novi Sad European Capital of Culture 2022”, which we are very proud of.

The pavilions, which were built at two locations in Novi Sad, are only part of the rich urban furniture in the entire city. They symbolize a central place for meetings, outdoor classrooms or places where visitors can relax and enjoy the natural landscape. They create a new environmental texture through respect for the environment.

Organized by EPK, the City Administration for Building Land and Investments is responsible for the implementation of the project, while the project investor was the City of Novi Sad.
The contractors are Totem team doo and Balkanija doo.

POVEZANI PROJEKTI / RELATED PROJECTS