Kuća u Dobanovcima

Kuća u Dobanovcima predstavlja projekat adaptacije tavanskog u stambeni prostor. Veliki izazov je bilo prilagoditi postojeću konstrukciju novoj nameni, a pritom održati tradicionalni izgled, i ne narušiti postojeći kontekst i ambijent. Pored promene podne konstukcije, ojačana je i krovna konstrukcija čime su stvoreni uslovi za ugradnju 28 krovnih prozora. To je bila i želja investitora, a i logičan izbor za zdravo, funkcionalno i udobno potkrovlje. Pozicija, tip i broj prozora je, pored podele i namene prostorija, dobijena detaljnom analizom količine dnevnog svetla i optimalne prirodne ventilacije potkrovlja. Centralni položaj u prostoru imaju tri velika prozora u dnevnoj sobi. Svojom rasklopivom konstrukcijom postaju krovna terasa koja je orijentisana prema dvorištu, ujedno pružajući pogled i unoseći dovoljno svetlosti u dnevni prostor.

House in Dobanovci represents adaptation of attic into a residential space. Real challenge was adapting existing construction to a new purpose, and again maintain traditional look, without interrupting existing context and ambiance. Changing floor construction, roof construction was strengthened and it was possible to fix 28 roof windows. It was also investor wish and logical choice for healthy, functional and comfortable attic. The position, type and number of windows, in addition to the division and purpose of the rooms, was obtained by a detailed analysis of the amount of daylight and optimal natural ventilation of the attic. Three big windows in living room have particular and dominant position, and with foldable construction they become roof terrace, oriented towards yard of the house, bringing a lot of light into living space.

POVEZANI PROJEKTI / RELATED PROJECTS