Nagrade / Awards

 • 2021 / Konkurs ”Mala montažna kuća u prirodi” / Projekat: Kuća – vidikovac / priznanje
 • 2021 / Konkurs za izradu novog idejnog rešenja i brendiranje poslovnica ProCredit banke / 1 mesto
 • 2021 / Internacionalni konkurs za dizajn ArtZept 2021 – Učesnici Vesna Stojaković i Dejan Mitov ispred Digital Design Centra / I nagrada
 • 2019 / Regionalni festival arhitekture Big SEE Ljubljana – kategorija drvo / priznanje
 • 2018 / Internacionalni konkurs kompanije Velux “Bringing light to life” / I nagrada
 • 2018 / Regionalni festival arhitekture Big SEE Ljubljana – kategorija uređenje enterijera / priznanje
 • 2014 / 19. Salon arhitekture u Novom Sadu/ kategorija: realizovani enterijer / I nagrada
 • 2013 / Konkurs za uređenje štanda Knauf  / Beograd / priznanje
 • 2013 / Portfolio 33/33, konkurs za 33 najboljih mladih arhitekata po izboru časopisa Arhitekton / priznanje
 • 2012 / Konkurs idejno rešenje Tarkett akademije, Bačka Palanka / II nagrada, realizacija
 • 2012 / Konkurs za idejno rešenje fasade u Njegoševoj ulici / Novi Sad / priznanje
 • 2011 / “Bajkiraj se!”, Konkurs za idejno rešenje nadstrešnice za bicikle / Novi Sad / II nagrada
 • 2011 / Konkurs “Male urbane celine” / Novi Sad/ Pokretna klupa / priznanje
 • 2011 / Konkurs “Male urbane celine” / Novi Sad/ NS agora / priznanje
 • 2011 / Festival Goroda / Moskva, Rusija / projekat: Besedka / priznanje
 • 2010 / Make Time, konkurs za dizajn urbanog mobilijara / Novi Sad / I nagrada
 • 2021 / Competition ”Small prefabricated house in nature” / Project: House – lookout / recognition
 • 2021 / Competition for the development of a new conceptual design and branding of ProCredit Bank branches / 1st place
 • 2021 / International design competition ArtZept 2021 – Participants Vesna Stojaković and Dejan Mitov in front of Digital Design Center / I award
 • 2019 / Regional Festival of Architecture Big SEE Ljubljana – wood category / recognition
 • 2018 / Velux International Competition “Bringing light to life” / I award
 • 2018 / Regional Festival of Architecture Big SEE Ljubljana – interior design category / recognition
 • 2014 / 19. Salon of Architecture in Novi Sad / category: realized interior / I award
 • 2013 / Competition for arranging the Knauf stand / Belgrade / recognition
 • 2013 / Portfolio 33/33, competition for the 33 best young architects chosen by the magazine Arhitekton / recognition
 • 2012 / Competition for the conceptual design of the Tarkett Academy, Bačka Palanka / II award, realization
 • 2012 / Competition for the conceptual design of the facade in Njegoševa Street / Novi Sad / recognition
 • 2011 / “Bajkiraj se!”, Competition for the conceptual design of a canopy for bicycles / Novi Sad / II award
 • 2011 / Competition “Small urban units” / Novi Sad / Mobile bench / recognition
 • 2011 / Competition “Small urban units” / Novi Sad / NS agora / recognition
 • 2011 / City Festival / Moscow, Russia / project: Gazebo / recognition
 • 2010 / Make Time, competition for the design of urban furniture / Novi Sad / I award