the spot

The Spot je novi multibrend lanac premium prodavnica sportske opreme, koji trenutno ima tri prodajna prostora u Beogradu i Novom Sadu. Prilikom rada na dizajnu enterijera, cilj je bio stvoriti dinamičan, savremen i prepoznatljiv prostor, u skladu sa konceptom The Spot-a, koji je orijentisan ka kupcima koji sportskom odećom stvaraju sopstveni stil i identitet. Tako je prostor zamišljen kao jedinstveno mesto sa kojim će se kupci identifikovati.

U ulaznoj zoni svakog od tri lokala postavljena je “mreža” od trougaonih elemenata, koja predstavlja geometrijsku formu dobijenu parametarskim modelovanjem, a zatim izrađenu primenom digitalne fabrikacije. Dizajn je zasnovan na dve ključne reči: dinamika i identitet. S jedne strane, forma asocira na pokret i sport, u skladu sa namenom prostora. Sa druge strane, ova struktura je vizuelno dominantan element prostora, koji stvara identitet i prepoznatljivost. Trougaona šema je odabrana zbog svoje fleksibilnosti i prilagodljivosti različitim prostorima, uz očuvanje koncepta i prepoznatljivosti. U skladu s tim odabran je i materijal, koji se savršeno uklapa sa premium konceptom The Spot-a. Bakarna obrada trouglova ujedno naglašava savremen, mladalački duh, ali i eleganciju i neprolazne vrednosti.

The Spot is a new multi brand chain of premium fashion sportswear stores, currently operating at three retail spaces in Belgrade and Novi Sad, Serbia. During the design process, the aim was to create a dynamic, modern and distinctive space, in accordance with the concept of The Spot, which is oriented towards the customers who use sportswear to create their own style and identity. The idea was to design a unique space, which customers could easily identify with.

Entrance zones of every store contains a “network” structure made of triangular elements. This structure is a geometric form, made using parametric modeling and digital design tools. The design is based on two key words: dynamics and identity. The form is associated with movement and sports, according to the purpose of the space. On the other hand, this structure visually dominates the space, providing identity and recognizability. Triangular scheme was chosen because of its flexibility and adaptability to different areas, while preserving the concept and uniqueness. Accordingly, the chosen material fits the premium concept of The Spot. Copper finishing of the triangles emphasizes modern, youthful spirit, but also elegance and timeless values.

POVEZANI PROJEKTI / RELATED PROJECTS