tarkett showroom

Izložbeno-poslovni prostor kompanije Tarkett nalazi se u poslovnom centru Platinum u Bukureštu, gde je na oko 350 kvadratnih metara smešten izložbeni prostor, kancelarijska i sala za sastanke. Cilj projekta je da posetiocima, pre svega klijentima, arhitektama i dizajnerima, pruži informacije o Tarkett podnim oblogama i rešenjima za različite prostore. Prostor je podeljen na radni deo (salu za sastanke i kancelariju) i izložbeni, koji zauzima najveći deo prostora, uključujući i neformalnu zonu za sedenje i druženje.

Centralni deo prostora zauzima Tarkett Avenija, sačinjena od 5 kružnih prostornih segmenata, koji predstavljaju različite grupe podnih obloga. Ova “ostrva” u podu su zapravo male scenografije, čija svrha je da naglase prednosti i kreativne mogućnosti svakog proizvoda. Pored toga, ove prostorne celine su fleksibilne i moguće ih je brzo i lako preurediti. Ovakav način izlaganja proizvoda omogućava posetiocima ne samo da pasivno posmatraju izložene proizvode, nego i da ih osete, hodaju po njima, da u potpunosti dožive Tarkett iskustvo.

Commercial and exhibition space of Tarkett Company is located in Platinum business center in Bucharest. On about 350 square meters it includes office space, meeting room and exhibition area. The aim of the project is to provide visitors – customers, architects and designers – with information about Tarkett flooring products and solutions for different areas. The space is divided into working area (meeting room and office) and exhibition area, which occupies the largest part of the space, including an informal sitting area.

The central part of the space is Tarkett Avenue, made up of 5 circular segments, which represent different groups of floor coverings. These “islands” in the floor are actually small scenography zones, whose purpose is to highlight the advantages and creative possibilities of each product. In addition, these spatial units are flexible and can be quickly and easily rearranged. This kind of exposure of the products is to allow visitors to not only passively observe the exhibited products, but also to feel them, walk on them, and to fully experience Tarkett flooring.

POVEZANI PROJEKTI / RELATED PROJECTS