Događaji / Events

 • NIS kreativni kamp / NIS creative camp

  Radionica i izložba "12 inovacija za održivu budućnost" / Workshop and exhibition "12 Innovations for Sustainable Future"

 • akupunktura grada / city acupuncture

  Arhitektonska radionica - intervencije u gradskom prostoru / Architectural workshop - interventions in urban space / 2013

 • oplaneti se! recikliraj / get planet-wise! recycle

  Ekološka kampanja – izrada urbanog mobilijara od otpadnih materijala / Environmental campaign - design of urban furniture from waste materials / 2012-2013

 • prikazivanje arhitekture / representation of architecture

  Izložba "Modelart retrospektiva" u okviru međunarodne izložbe, MSUV Novi Sad / Exhibition "Modelart Retrospective" within the international exhibition at MCAV Novi Sad / 2011

 • goroda fest 2011

  XII arhitektonski festival Goroda, projekat Besedka / XII Architectural festival Goroda, Besedka project / 2011

 • mikser 2011

  Izlaganje projekta Klupa 1000cm na festivalu dizajna Mikser / Exhibition of the project Bench1000cm at design festival / 2011

 • salon arhitekture 2011 / salon of architecture 2011

  Izlaganje i prezentacija projekta Origami forum / Exhibition and presentation of Origami Forum project / 2011

 • make time

  Međunarodni studentski konkurs za dizajn urbanog mobilijara, radionica i seminar / International students competition for urban furniture design, workshop and seminar / 2010

 • modeling museums

  2. međunarodni festival arhitektonskog maketarstva, Budimpešta - izlaganje projekta Origami in Architecture / 2nd International Exhibition of Architectural Scale Modeling, Budapest - exhibition of project Origami in Architecture / 2010