Ovogodišnji salon arhitekture u Beogradu, otvoren je projektom ”Prague resto bar 2020.”

Entrance – Prague resto bar
Bar
Wines
Prague resto bar
The view – Prague resto bar