U saradnji sa Departmanom za Arhitekturu, fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, u okviru redovnog studijskog programa “Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu”, u prostorijama Modelart arhitekti, 07.02.2020. godine održana je prezentacija radova studenata sa predmeta “Digitalna fabrikacija u arhitekturi”.

Predvođeni profesorima Milene Stavrić i Albert-a Wiltche-a sa Tehničkog fakulteta u Gracu, studenti su prezentovali svoje radove koje su stvarali prethodnih dana. Efemerne zidne obloge, napravljene od tekstila, čije su forme dobijene pažljivom digitalnom analziom i laserskim sečenjem, ostale su da upotpunjuju izložbeni prostor biroa Modelart arhitekti.

Ovim putem se zahvaljujemo departmanu, profesorima i studentima i očekujemo novu generaciju i nove kreativne radove.