“Jedan od najznačajnijih faktora u procesu projektovanja je svakako odnos sa klijentom, a taj odnos je uvek zasnovan na poverenju, u manjoj ili većoj meri. Rad na projektu je najčešće duži proces, sastavljen od serije odluka koje treba doneti, a u ovom procesu se gradi poverenje između klijenta i projektanta. Ukoliko ovo poverenje izostane, onda ni projekat neće biti uspešan. Naravno, odnos sa klijentom nije jedini uslov za uspešan projekat; važno je i da projekat bude referentan, kao i finansijski aspekt, tj. novčana nadoknada. Ukoliko barem dva od navedena tri kriterijuma nije ispunjeno, onda ne treba ni prihvatati posao.”

Više o značaju poverenja u arhitekturi, ali i o dosadašnjem radu našeg studija, čitajte u intervjuu za www.pinoles.com pod nazivom “Arhitektura je stvar poverenja”.

 

POVEZANE VESTI / RELATED BLOG NEWS