rilak’s relax house

Kuća za porodicu Rilak u Alibunaru projektovana je kao kuća za odmor, sa svim sadržajima potrebnim za duži boravak četvoročlane porodice.

U funkcionalnom smislu, kuća je podeljena na prizemlje i potkrovlje. Prizemljem dominira dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, a iz ovog prostora se izlazi na terasu prema dvorištu. Pored toga, u prizemlju se nalazi i spavaća soba, koja ima poseban ulaz i kupatilo, pa može da funkciniše kao nezavisna celina. Na potkrovlju se nalaze tri spavaće, povezane galerijskim prostorom. Želja investitora bila je da svi ukućani povode što više vremena zajedno, što je rezultiralo otvorenim prizemljem, gde dnevni boravak i trpezarija zajedno čine glavni prostor okupljanja.

Geometrija kuće inspirisana je tradicionalnom vojvođanskom kućom, postavljena podužno u odnosu na ulicu (“preka”, odnosno “švapska” kuća), čime je postignuta veća “otvorenost” kuće prema dvorištu. Želja investitora je bila da kuća i dvorište budu povezani u skladnu i nerazdvojnu celinu, što je postignuto portalom dužine 9m, koji dominira južnom, dvorišnom stranom kuće. Otvaranjem staklenog portala dnevni boravak se proširuje na prostor terase, a na ovaj način je omogućena dobra osunčanost unutrašnjosti kuće, kao i vizure prema dvorištu.

Blago reflektujuća crna fasadna opeka, u kombinaciji sa tamnim crepom kao krovnim pokrivačem, daje kući monolitan izgled, delimično ”razbijen” žutim detaljima i staklenim površinama. Reflektujuća opeka daje različite efekte tokom dana, u zavisnosti od svetlosti i ugla posmatranja. Kao kontrast tamnijoj spoljašnjosti, unutrašnjost kuće je znatno svetlija, zahvaljujući svetlim tonovima i velikim staklenim površinama. Otvoreni deo dnevnog boravka sa galerijom dodatno doprinosi upadu velike količine dnevne svetlosti, što je takođe bio jedan od zahteva investitora.

Rilak family residence in Alibunar, Serbia, was designed as a vacation house, fully equipped for longer stay for a family of four.

Functionally, the house consists of ground floor and attic. The ground floor is dominated by spacious living area, including living room, dining area and kitchen, connected with a terrace facing the courtyard. In addition, there is a bedroom with a separate entrance and a bathroom. On the attic there are three bedrooms, connected with the gallery space. The investors’ wish was that the entire family can spend more time together, resulting in open ground floor, where the living room and dining room together constitute the main gathering area.

The geometry of the house is inspired by the traditional house in Vojvodina, placed longitudinally along the street front, thereby achieving “openness” of the house to the backyard. The investors’ desire was to connect the house and the yard into a harmonious and inseparable whole, which was achieved through a 9 m long portal, which dominates the south, courtyard side of the house. By opening the glass portals, living room extends to a terrace area. This portal also enables good illumination of the house and views of the garden.

The slightly reflective black facade brick, combined with a dark tile as a roof cover, gives the house a monolithic look, partly “broken” with yellow details and glass surfaces. Reflective bricks make different effects during the day, depending on the brightness and viewing angle. As a contrast to dark outer appearance, the interior of the house is significantly brighter, thanks to its bright tones and large glass surfaces. The open part of the living room with the gallery provides additional daylight, which was also one of the demands of investors.

POVEZANI PROJEKTI / RELATED PROJECTS