mamutfest 2013

Mamutfest je manifestacija koja se održava u Kikindi svake godine u čast Kikindskog mamuta, jednog od najočuvanijih ostataka mamuta, džinovske praistorijske životinje koja je na tlu Evrope živela pre okvirno 500 000 godina. Skelet je pronađen 1996. godine u Kikindi i danas predstavlja jedinstvenu turističku atrakciju. Festival je posvećen proslavi Kikinog rođendana, obuhvata niz zabavnih i atraktivnih sadržaja i namenjen je najmlađoj populaciji.

Kika_klupa je projekat koji je nastao za potrebe ovog festivala i postavljen u dvorištu Narodnog muzeja u Kikindi.

Više informacija o Kiki možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji: http://www.kika-mamut.com/.

Mamutfest  is manifestation held in Kikinda every year in honor of the mammoth named Kika, one of the best preserved remains of a mammoth, giant prehistoric animals that lived on European area approximately 500 000 years ago. The skeleton was found in 1996 in Kikinda and today represents a unique tourist attraction. The festival is dedicated to the celebration of Kika’s birthdays, and includes a series of entertaining and attractive programs intended for the youngest population.

Kika_klupa is a project created for the festival and set up in the courtyard of the National Museum of Kikinda.

More information about Kika can be found on the official website: http://www.kika-mamut.com/.

POVEZANI PROJEKTI / RELATED PROJECTS