caribrod2012

Cilj radionice Caribrod2012 i prateće brošure je da sa arhitektonskog stanovišta istakne mogućnosti daljeg razvoja Dimitrovgrada, putem detaljne analize postojećeg stanja, isticanjem prednosti i uočavanjem nedostataka kako bi se oni što bolje rešili, kao i konkretnim rešenjima. Mikrolokacija koja je analizirana nalazi se na potezu Sportski centar Park – Dvomostovlje – Strošena češma. Radionica, na kojoj je napravljen presek stanja, te utvrđene dalje smernice, okupila je afirmisane stručnjake iz Dimitrovgrada, Niša, Beograda, Novog Sada i drugih gradova Srbije.

Arhitekta Jan Gehl smatra da održivi grad pre svega treba da ima javne prostore koji stalno privlače ljude da borave na otvorenom. Po njemu, stanovnici održivog grada pre svega puno šetaju, voze bicikle i uživaju u komunikaciji i susretu sa sugrađanima. U publikaciji su prikazane moguće intervencije u Dimitrovgradu i okolini čiji cilj je upravo unapređenje javnih prostora i, dugoročno gledano, stvaranje održivog grada.

The aim of the workshop Caribrod2012 and supporting brochure is to highlight the possibilities of further development of Dimitrovgrad, through a detailed analysis of the existing situation, highlighting the strengths and identify shortcomings, with concrete solutions how to improve it. The analyzed microlocation is the area of Sports Centre Park – Dvomostovlje – Strošena češma. The workshop brought together well-established experts in Dimitrovgrad, Nis, Belgrade, Novi Sad and other Serbian cities.

Architect Jan Gehl believes that a sustainable city should first of all have public spaces that constantly attract people to stay outdoors. According to him, the people of the sustainable city enjoys walking, riding bike, communicating and meeting with other citizens. The publication presents possible interventions in Dimitrovgrad and surrounding area whose goal is to improve public spaces and in the long term, to create a sustainable city.